Prokuratura Okręgowa w Łodzi

Wydział V
Organizacyjny


Naczelnik Wydziału V Organizacyjnego

Krzysztof Kopania

Sekretariat
telefon: (42) 67-68-606
fax: (42) 67-68-607

e-mail: organizacyjny@lodz.po.gov.pl