Prokuratura Okręgowa w Łodzi

Wydział II
Do Spraw Przestępczości Gospodarczej


Naczelnik Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej

Sebastian Zając

Sekretariat
telefon: (42) 67-68-702
fax: (42) 67-68-703

e-mail: p.gosp@lodz.po.gov.pl

Do podstawowych zadań wydziału należy:
  1. prowadzenie wyznaczonych śledztw własnych i nadzorowanie śledztw powierzonych innym organom w sprawach o poważne przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa skarbowe i inne przestępstwa o charakterze gospodarczym,
  2. udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach, o których mowa w pkt. a), rozstrzyganych w pierwszej instancji oraz w toku czynności sądowych.