Prokuratura Okręgowa w Łodzi

Wydział I
Śledczy


Naczelnik Wydziału I Śledczego

Piotr Prusaczyk

Sekretariat
telefon: (42) 67-68-670
fax: (42) 67-68-671

e-mail: sledczy@lodz.po.gov.pl

Do podstawowych zadań wydziału należy:
  1. prowadzenie wyznaczonych śledztw własnych i nadzorowanie śledztw powierzonych innym organom w sprawach o poważne przestępstwa o charakterze kryminalnym,
  2. udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach, o których mowa w pkt. a), rozstrzyganych w pierwszej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym.