Prokuratura Okręgowa w Łodzi

IX Samodzielny Dział
Do Spraw Informatyzacji i Analiz


Kierownik

Jacek Pakuła

Sekretariat
telefon: (42) 67-68-789
fax: (42) 67-68-789

e-mail: informatyczny@lodz.po.gov.pl

Do podstawowych zadań działu należy:
  1. prowadzenie i nadzorowanie postępowań karnych w sprawach wskazanych przez Prokuratora Okręgowego w tym o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów Informatycznych (cyberprzestępczość),
  2. wykonywanie analizy kryminalnej,
  3. zapewnienie obsługi informatycznej i wykonywania czynności związanych z administrowaniem systemami informatycznymi w prokuraturze okręgowej i jednostkach podległych.


Dział
Do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych


Kierownik Kancelarii Tajnej - Kamila Wolanowska-Bukowiecka

Pełnomocnik OIN - Anna Bieda

Sekretariat
telefon: (42) 67-68-610
fax: (42) 67-68-610Do podstawowych zadań działu należy:
  1. ochrona wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywanych inforamcji niejawnych,
  2. ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane inforamcje niejawne.