RZECZNIK PRASOWY
Krzysztof Kopania


TEL: (042) 67-68-771
KOM: 693-414-514
FAX: (042) 67-68-607
E-MAIL: rzecznik@lodz.po.gov.pl

UWAGA: Skrzynki internetowe poczty elektronicznej, jako niespełniające wymagań przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565) z późnieszymi zmianami, nie mogą służyć do przesyłania zawiadomień o popełnieniu przestępstwa albo innych pism procesowych. Nadesłane w taki sposób pisma zostaną pozostawione bez nadawania im formalnego biegu.

Informacje prasowe
ROK 2018       ROK 2017       ROK 2016       ROK 2015       ROK 2014       ROK 2013       ROK 2012       ROK 2011       ROK 2010       ROK 2009