Prokuratura Rejonowa Łodź - Polesie


Prokurator Rejonowy - Marta Stachowiak-Klimaszewska

Zastępca Prokuratora Rejonowego - Katarzyna Malarska-Szadkowska

Zastępca Prokuratora Rejonowego - Magdalena Wojtera-Borowska

Kierownik sekretariatu - Agnieszka Wojtczak

Adres:
ul. Dąbrowskiego 40a
93-277 Łódź
tel: (42) 254-07-00
fax: (42) 254-07-18
e-mail: pr.polesie@lodz.po.gov.pl
EPAUP: /PR_LODZ_POLESIE/skrytka

obszar właściwości: część miasta Łódź w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Polesie


Oświadczenia majątkowe

JAK DOJECHAĆ