Prokuratura Rejonowa w Brzezinach


Prokurator Rejonowy - Anna Witkowska-Czapnik

Zastępca Prokuratora Rejonowego - Małgorzata Misiak-Bieniaszczyk

Kierownik sekretariatu - Teresa Fabicka

Adres:
ul. Sienkiewicza 9
95-060 Brzeziny
tel: (46) 874-31-90
fax: (46) 874-31-78
e-mail: pr.brzeziny@lodz.po.gov.pl
EPUAP: /PR_BRZEZINY/skrytka

obszar właściwości: miasto Brzeziny oraz gminy: Brzeziny, Dmosin, Jeżów, Koluszki, Lipce Reymontowskie, Rogów i Słupia


Oświadczenia majątkowe



JAK DOJECHAĆ