OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Inspektor Ochrony Danych - Anna Bieda
adres: 90-322 Lódź, Kilińskiego 152
email: iod@lodz.po.gov.pl
tel: 42 676 86 08
05.06.2018
Klauzula informacyjna.
16.07.2018
Klauzula informacyjna - Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
16.07.2018
Klauzula informacyjna - Zatrudnienie i działalność socjalna.
16.07.2018
Klauzula informacyjna - Rejestracja obrazu monitoringu wizyjnego.
16.07.2018
Zgoda członka rodziny pracownika na przetwarzanie danych osobowych dla celów działalności socjalnej Prokuratury Okręgowej w Łodzi.
16.07.2018
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
16.07.2018
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji dla celów zatrudnienia i działalności socjalnej pracodawcy.
16.07.2018
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji dla celów zatrudnienia i działalności socjalnej.
16.07.2018
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach odnoszących się do wykonania umowy - zlecenia.
16.07.2018
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach odnoszących się do odbycia stazu z Powiatowego Urzędu Pracy.
16.07.2018
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach odnoszących się do odbycia praktyk studenckich.
16.07.2018
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach odnoszących się do odbycia praktyk aplikanckich.