Konta bankowe
Konto sum depozytowych (do wpłat z tytułu poręczeń majątkowych):
93 1010 1371 0004 9113 9120 0000
Opłaty za kserokopie z akt sprawy:
07 1010 1371 0004 9122 3100 0000