ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

INSTRUKCJA

Uwaga: W celu złożenia dokumentu elektronicznego poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą niezbędne jest założenie konta na portalu ePUAP do którego prowadzi link poniżej.

http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap

Konto jest bezpłatne i umożliwia odbieranie oraz wysyłanie dokumentów elektronicznych zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu;

     Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego
     dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, RTF
  2. XLS
  3. CSV
  4. TXT
  5. GIF, TIF, BMP, JPG
  6. PDF
  7. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Lista skrytek EPUAP wraz z odnośnikami do elektronicznych formularzy:

Prokuratura Okręgowa w Łodzi: /polodz/skrytka
PR Łódź - Bałuty: /PR_LODZ_BALUTY/skrytka
PR Łódź - Górna: /PR_LODZ_GORNA/skrytka
PR Łódź - Polesie: /PR_LODZ_POLESIE/skrytka
PR Łódź - Śródmieście: /PR_LODZ_SRODMIESCIE/skrytka
PR Łódź - Widzew: /PR_LODZ_WIDZEW/skrytka
PR w Brzezinach: /PR_BRZEZINY/skrytka
PR w Kutnie: /PR_KUTNO/skrytka
PR w Łęczycy: /PR_LECZYCA/skrytka
PR w Łowiczu: /PR_LOWICZ/skrytka
PR w Pabianicach: /PR_PABIANICE/skrytka
PR w Rawie Mazowieckiej: /PR_RAWA_MAZOWIECKA/skrytka
PR w Skierniewicach: /PR_SKIERNIEWICE/skrytka
PR w Zgierzu: /PR_ZGIERZ/skrytka

Alternatywną metodą jest skorzystanie z formularza: Pismo ogólne do podmiotu publicznego.